Projekt "Odnawialni => Niezniszczalni"

Pozyskaliśmy 140 000 zł dotacji na edukację ekologiczną w latach 2023-2024. Projekt pn. "Odnawialni => Niezniszczalni" uzyskał I lokatę na liście rankingowej WFOŚiGW w Krakowie w ramach Regionalnego programu wsparcia edukacji ekologicznej ze środków NFOŚiGW. Całkowita wartość zadania to 199 088 zł. Wsparcie we wkładzie własnym zadeklarowały już gminy: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Igołomia-Wawrzeńczyce. Zadanie adresowane jest do 500 grup przedszkolnych i szkół podstawowych województwa małopolskiego. Pozostały wkład własny uzupełnimy przychodami z odpisu 1,5% za 2022 i 2023 rok. Serdecznie zapraszamy do wspierania naszych działań. 

Wyniki naboru https://tiny.pl/w453m

 

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej