Eko Zielonki

We współpracy z naszymi stałymi partnerami Kołem Naukowym BOZON z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH jesienią zagościmy na Eko dniach nauki w każdej z czterech publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki. Realizatorzy stworzą wydarzenie, które w naukowy sposób (matematyką, fizyką i chemią) wyjaśni codzienne zjawiska otaczającego nas świata przyrody. Największy nacisk położony zostanie na uwzględnienie codziennego oddziaływania człowieka na środowisko oraz jego wpływu na zmiany klimatu. Realizatorzy przygotują pokazy naukowych eksperymentów oraz filmy edukacyjne, a także materiały, które będą mogły być wykorzystywane także po zakończeni zadania. Nasz projekt został wybrany do dofinansowania z budżetu Gminy Zielonki w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

Więcej o projekcie: