Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. za lata 1999-2007

Jednym z celów działalności stowarzyszenia zapisanych w naszym statucie jest „wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii, prowadzenie doradztwa personalnego, a także przeciwdziałanie bezrobociu”. Realizując ten cel podjęliśmy współpracę z Gminą Zielonki oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o

Akademia Mistrzów II

Projekt edukacyjny dla młodzieży „Akademia Mistrzów II”

Cykl szkoleń dla 24 profilaktyków i wychowawców do pracy w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, spośród studentów - przyszłych pedagogów i nauczycieli.

Uczestnicy w ramach zajęć praktycznych realizowali programy profilaktyki zintegrowanej w 6 świetlicach środowiskowych i szkołach na terenie trzech Gmin Powiatu Krakowskiego (Gmina Zielonki, Jerzmanowice-Przeginia oraz Skała). W programie wzięło udział 746 dzieci  z całej małopolski, 459 uczestnicząc  w programie „Archezja”, pozostałe 287 w programie „Saper”.

Kampania społeczna „Trzeźwa Małopolska - No Promil No Problem”

Głównymi celami przeprowadzonej kampanii społecznej pn. „Trzeźwa Małopolska – No Promil No Problem” było: kształtowanie nawyku nie prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu i wyboru przez kierowcę alternatywnego środka transportu w przypadku stanu nietrzeźwości, tworzenie klimatu społecznego potępienia dla kierowców jeżdżących po pijanemu. Kampania skierowana była głównie do młodych kierowców w wieku 18-30 lat, pasażerów, kursantów szkół nauki jazdy, a pośrednio także do pozostałej rzeszy kierowców i społeczeństwa Małopolski.

Akademia Mistrzów I

Wychodząc z założenia, że to nie programy profilaktyczne chronią dzieci, lecz mądrzy i dobrzy ludzie, młodzi liderzy, przyszli wychowawcy - przygotowaliśmy grupy „mistrzów”, którzy będą pomagać dzieciom mądrze wchodzić w dorosłość. Realizowaliśmy intensywny cykl szkoleń, wykładów i zajęć praktycznych kładących nacisk na kreatywność i kształtowanie cech lidera środowiskowego

„PROGRAM LEADER +” - SCHEMAT II

Powołana w ramach projektu „Leader + Schemat I" - Lokalna Grupa Działania z powodzeniem aplikowała o środki na realizację własnego pakietu projektowego skierowanego do mieszkańców wybranych gmin powiatu krakowskiego, który będzie realizowany w 2007-2008 roku.

„Pilotażowy Program Leader +” schemat I

W ramach kontraktu z Gminą Zielonki, Stowarzyszenie współrealizowało 8 miesięczny projekt pt. „KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA – Nowe wyzwania rozwojowe gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym”, realizowany w ramach ogólnopolskiego programu mającego na celu wdrożenie w Polsce europejskiego programu Leader +.

Osada z pradziejów

Projekt edukacyjny opracowany i przeprowadzony został w oparciu o formułę programu profilaktycznego uzależnień dla młodzieży gimnazjalnej.

Pierwsze kroi w kierunku tego projektu poczyniliśmy już wcześniej. Przy współpracy z Ojcowskim Parkiem Narodowym oraz Muzeum Archeologicznym Miasta Krakowa z udziałem pedagoga, psychologa, aktora, filozofa, księdza, opracowaliśmy scenariusze zajęć edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Klub dobrego Rodzica

Projekt "Klub Dobrego Rodzica" realizowany był w II połowie 2004 roku w ramach zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Jego realizacja nastąpiła poprzez zorganizowanie na terenie gminy punktu konsultacyjno-doradczego dla rodziców.

Komputer – Świat bez ograniczeń

Sześciu studentów krakowskich uczelni, członków stowarzyszenia, postanowiło wykorzystać potencjał młodych ludzi mieszkających, tak jak oni, na terenie gminy Zielonki. Otworzyli przed nimi drzwi nie tylko na wirtualny świat wiedzy, ale także na nowe przyjaźnie i fascynujące odkrycia w ich rodzinnych miejscowościach.

Wirtualne Muzeum Lokalne

Przy niemożliwym w praktyce do spełnienia pomyśle zorganizowania tradycyjnego muzeum, nasz projekt oparty na wykorzystaniu Internetu był jedynym sposobem na pokazanie miejscowych pamiątek.

W ramach Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki, jako grupa nieformalna ”Odkrywcy rodzinnych skarbów” wywodząca się i działająca na rzecz środowiska wiejskiego, stworzyliśmy projekt podtrzymujący lokalną tradycję. Wykorzystaliśmy falę zainteresowania młodzieży związaną z „powrotem do tradycji i stworzyliśmy internetowe muzeum.

Strony

Subskrybuj Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki RSS